นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พริ้นท์เฮ้าส์ จำกัด (ต่อไปนี้“ บริษัท ”) ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังที่อธิบายไว้ด้านล่างสร้างกลไกสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและทำให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและพยายาม เราจะส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและป้องกันการเข้าถึงการสูญเสียความเสียหายการปลอมแปลงการรั่วไหล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลเราดูแลรักษาระบบความปลอดภัยบำรุงรักษาระบบการจัดการและให้การฝึกอบรมพนักงาน เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นเช่นการทั่วถึงใช้มาตรการความปลอดภัยและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าของเราจะถูกนำไปใช้ในการส่งอีเมลและสื่อต่างๆสำหรับการติดต่อเราให้คำแนะนำทางธุรกิจและตอบคำถาม

 

การห้ามการเปิดเผยและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าของเรามอบหมายให้อย่างถูกต้องและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเว้นแต่กรณีต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้

 

 

<ด้วยความยินยอมของลูกค้า>

เมื่อเราเปิดเผยต่อผู้รับเหมาที่เราให้บริการภายนอกเพื่อให้บริการที่ลูกค้าต้องการ

 

<เมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับ>

มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อรับรองความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 

สอบถามรายละเอียดของบุคคล

หากลูกค้าต้องการสอบถามแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอเราจะยืนยันตัวตนของแต่ละบุคคลก่อนที่จะจัดการ

 

การปฏิบัติตามและการทบทวนกฎหมายและข้อบังคับ

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของญี่ปุ่นและบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง

 

ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราโปรดติดต่อดังต่อไปนี้
บริษัท พริ้นท์เฮ้าส์ จำกัด
4-5-3 Ukima, Kita-ku, Tokyo 115-0051
โทร: 03-5916-4433